wtorek, 1 marca 2011

1 III z powodu Jezusa

... Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań ... ". Mk 10,28-31

"Z powodu Mnie i z powodu Ewangelii"!
Tak, Jezu, z powodu Ciebie i z powodu Ewangelii!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz