poniedziałek, 14 marca 2011

14 III miłuj bliźniego

Pan powiedział do Mojżesza: "Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego.[...]
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!
" Kpł 19,1-18

Świętymi bądźcie! Cóż to znaczy?
Jeśli inni kradną, kłamią, to wy bądźcie innymi, nie kradnijcie!
Jeśli inni nie przebaczają, to wy przebaczcie!
Jeśli innym "do lampeczki", to wy upominajcie!
Odnoś się do bliźniego, jak do siebie samego. A jak do siebie się odnosisz?!

"Bo Ja jestem święty". Bóg jest Miłością... Ile miłości we mnie? Ile Boga we mnie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz