czwartek, 31 marca 2011

31 III kto u ciebie rządzi?

A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego... Łk 11,20n

Przyszło już do nas królestwo Boże i Mocniejszy jest między nami! Tylko zechciejmy Go słuchać i zwrócić się do Niego twarzą. Bo niestety często spełnia się słowo Jeremiasza z I czytania:
Dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Jer 7,23n

Jezu, jesteś moim Panem! Panem mego domu. Chcę Cię słuchać i chodzić Twoimi drogami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz