O mnie

Moje zdjęcie
Lubię mówić o sobie Baranka. Znaczy to, że należę do Niego - do Chrystusa Baranka. Chcę i próbuję świadczyć Barankowi w mojej codzienności. Anka od Baranka (nawet się rymuje :) W tym blogu znajdują się skrawki moich refleksji, które rodzą się z modlitwy Słowem Bożym. Jeśli komuś z Czytelników pomogą w poszukiwaniu miłującego Ojca, Pasterza dusz naszych, pisanie uznam za owocne. Chciałabym, by każdy dotarł do Źródła Życia, do którego mamy już dostęp przez sakramenty Kościoła. Jestem siostrą we Wspólnocie Jadwiżanek, które pomagają tym, którzy chcą Boga spotkać.

środa, 26 października 2016

26 X, wielbić Jezusa

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach 
i we wszystkich dziełach swoich świętych. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, 
i podnosi wszystkich zgnębionych. (Ps 145)

To dzisiejszy psalm responsoryjny.
Byłam niedawno przez kilka dni w jednej parafii w diecezji sandomierskiej. Bardzo żywa parafia. Dawno już nie widziałam takich tłumów, jak tam, chociażby na różańcu w dzień powszedni.
Ale czemu o tym piszę? Otóż w niedzielę była tam po Eucharystii chwila adoracji. Po Mszy dziecięcej ksiądz zaprosił dzieci bliżej Jezusa, wystawionego w monstrancji. Pytał ich, jak wobec Jezusa się zachować, co można na adoracji robić. Różne były odpowiedzi - można się modlić, prosić, dziękować, odmawiać różaniec ... - ale najbardziej mnie urzekła pewna mała dziewuszka, która powiedziała, że można Jezusa wielbić.
Przypomniała mi się ta historia w związku z dzisiejszym psalmem i tyle :). No i jeszcze zachęciła, by to czynić.
Dodam jeszcze, że słownik polski wyjaśnia, że wielbić znaczy: «otaczać kogoś czcią i miłością», «oddawać cześć».

wtorek, 25 października 2016

25 X, co w moim ogrodzie?

„Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach”. (Łk 13,18-21)

Wziął i posadził w swoim ogrodzie...
Wychowałam się w mieście, ale jeździłam na wieś i wiem, co to jest swój ogród. Pamiętam, co chciałam, by tam rosło. Pamiętam, co sadziłam i co pielęgnowałam.
Ogród serca też istnieje. I każdy go ma. Co tam rośnie, zależy od tego, co posadziliśmy i co pielęgnujemy.

poniedziałek, 24 października 2016

24 X, przywołuje

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. (Łk 13,10-17)

Ostatnio dość dużo spraw i prac (przybyło mi obowiązków w tym roku), że nie nadążam pogodzić wszystkiego, uwzględnić też w tym pisanie - jak widać zresztą na blogu - które lubię, bo lubię się dzielić tym co mam, a w przypadku bloga, to jest wiara.
Dzisiaj chwilkę mam, więc piszę z radością. I ogłaszam tym, którzy trochę za moim dzieleniem (tj. za mną) tęsknią, że jestem w orbicie łaski i niosę Was także w sercu, więc macie udział w dobrach duchowych. Jeszcze jakiś czas takie "przestoje" na blogu mogą się pojawiać, więc proszę o wyrozumiałość, ale i o krótką modlitwę za mnie.
A teraz już wracam do dzisiejszej Ewangelii.
Zrodziło się we mnie pytanie, kiedy to Słowo nosiłam w ciągu dnia w mej pamięci: co zrobiła ta kobieta pochylona, żeby zostać uzdrowioną przez Jezusa?
Ona nic nie zrobiła! Ona niczym nie zasłużyła. To Jezus ją zobaczył, przywołał, włożył na nią ręce.
To pierwszeństwo Jezusa było dla mnie ważnym odkryciem w dzisiejszej modlitwie. Co więcej, uwyraźniło ono mi działanie mego Boga. ON taki jest, że dostrzeże niemoc, pochylenie. On pierwszy zainteresowany mi pomóc. A kto tego pochylenia, skrzywienia itp. nie ma?!
A kiedy przywołuje, to warto podejść i pozwolić, by położył na mnie rękę. Tak dzieje się np. w sakramencie spowiedzi. Nawet konkretnie, kiedy spowiadam się poza konfesjonałem, mam doświadczenie nałożenie ręki i podniesienia.
Bóg rzeczywiście jest blisko i przywołuje każdego (np. w każdą niedzielę na Eucharystię).

poniedziałek, 17 października 2016

17 X, wszystko jest łaską

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 2,1-10)

Jakoś nie wyrabiam... Znowu wieczór, a nie zdążyłam nic tu napisać.
Pewnie inne czyny przygotował mi Bóg w czasie obecnym, abym je pełniła. :)
Wszystko jest łaską.

Fot. z książeczki z dnia wczorajszego, modlitwa (wezwanie) do organów - świetna! I skuteczna była :)

niedziela, 16 października 2016

16 X, modlitwa jak lejek

...Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko... (Wj 17, 8-13)

Ta scena z Mojżeszem dobrze mi ukazuje moc modlitwy.
Wyciągnięte ręce są jak lejek, poprzez który może napełnić nas łaska. Podniesione z wiarą otwarte dłonie są gotowe przyjmować życie, łaskę, szczęście.

W określonych jednakże godzinach i okolicznościach również słowami zwracamy się do Boga, aby za pośrednictwem tych znaków napomnieć samych siebie i przypomnieć, o ile postąpiliśmy w świętym pragnieniu, i jeszcze goręcej zachęcić się do jego pomnażania. Im żywsze będzie pragnienie, tym większy skutek. Dlatego słowa Apostoła: "Nieustannie się módlcie", cóż innego oznaczają, jeśli nie to: Pragnijcie nieustannie otrzymać życie szczęśliwe od Tego, który może je dać. (św. Augustyn)

Uczestniczyłam dziś w konsekracji świątyni Jana Pawła II w Krakowie. Teksty modlitw są wtajemniczające w wydarzenie, które jest bardzo nośne.
Ucieszyłam się także dzisiejszymi świętymi wyniesionymi na ołtarze, wśród nich św. Elżbieta z Dijon, dobra moja przyjaciółka z czasów nowicjatu, tj. wówczas poznałam jej pisma i zaprzyjaźniłam się, gdyż wierzę w świętych obcowanie :). Oni - święci - są dla nas często jak ten Mojżesz na górze z I czytania, wspierają nas swą modlitwą z nieba.

niedziela, 9 października 2016

9 X, dziękujcie

Za wszystko dziękujcie Bogu, 
taka jest bowiem wola Boża względem was 
w Jezusie Chrystusie. (aklamacja przed Ewangelią)

Fot. Św. Jadwiga pod krzyżem.
"W życiu albo jest Pan z tobą, albo jesteś sam ze sobą! A ciemna dolina i tak będzie" - zasłyszane niedawno.

piątek, 7 października 2016

7 X, Maryja w tajemnicach Jezusa

...dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: „Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa”. A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że „sprawiedliwy z wiary żyć będzie». Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi: « Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie”. Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: „Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie”, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha. (Ga 3,7-14)

Bardzo ważne, co mówi św. Paweł w Liście do Galatów. Nie zbawiamy się sami, nie zarabiamy na łaskę, łaska zbawienia, usprawiedliwienia jest DAREM. Wiara zaś jest otwarciem siebie na ten dar.

Dzisiaj, w pierwszy piątek w dniu wspomnienia Maryi w Różańcowych Tajemnicach, uświadomiłam sobie ważność obecności Maryi przy Jezusie, w Jego wydarzeniach. Zwłaszcza w tych bolesnych.
A ważność tej obecności polega, w moim rozumieniu, na tym, że Ona teraz pomaga mi (nam) przeżywać te tajemnice i być z Jezusem w tych wydarzeniach, być w nich z MIŁOŚCIĄ.
Bo przeżywać te wydarzenia (męki, śmierci, upokorzenia itp) po ludzku, znaczy: z nienawiścią, z żalem, z pretensją, itp... Ona, Maryja, była tam współczująca, ale bez nienawiści! Była pełna miłości. Miłosierna. Jak Syn.