niedziela, 4 sierpnia 2019

4 VIII, szukajcie Tego w górze

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Kol 3,1n

Życie może ciążyć w dół i może ciążyć ku górze... Świadomie używam słowa „ciążyć” myśląc też o górze. :)
Tak jak każda ciąża się rozwiązuje i ktoś się rodzi, tak każde życie kiedyś się rozwiąże - ku chwale Boga i ku naszemu zbawieniu. I niech tak będzie i niech partycypacja tegoż ujawnia się już dziś na tej ziemi.
Amen.
W nawiązaniu do Ewangelii: serce nie jest spichlerzem, sercem się kocha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz