środa, 30 sierpnia 2023

30 VIII, JESTEŚ

Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani. (Ps 139)

Ref.: Panie, przenikasz i znasz mnie całego

Jestem po rekolekcjach zakonnych, po dobrym czasie świętowania jubileuszy sióstr, po ponowieniach ślubów naszych juniorystek. To czas światła, czas bycia z Tym, który JEST i z tymi, którzy żyją dla Niego.
Ale przychodzi też szary dzień... I nie ma reflektora światła. Jest odczuwalna własna obecność, która w pogodowych zmianach jest jak barometr :).
Bardzo dobrze, że taki psalm na dziś liturgia przewidziała.
Po prostu zanurzam się wiarą prostą w nim.

Fot. widok przez dziurkę od klucza - kościół św. Jana w Zawichoście

niedziela, 20 sierpnia 2023

20 VIII, aby wszystkim okazać miłosierdzie

… aby wszystkim okazać miłosierdzie… (Rz 11,32)

Bardzo to ustawiające. Nie pozwala to słowo wywyższać się ani poniżać się. Wszyscy z tej samej gliny jesteśmy i wszyscy Bogu okazujemy nieposłuszeństwo.
Przyjąć miłosierdzie i okazywać go wokół to jest coś, co bardzo zbliża do Boga i ludzi.
Zachwyciła mnie dzisiejsza kolekta. Kilka razy ją przeczytałam, żeby pomodlić się nią na serio:
„Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia”.

piątek, 18 sierpnia 2023

18 VIII, moje powołaniowe

... On zaś im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!» (Mt 19, 3-12)

Spadła na mnie dziś ta perykopa jak z nieba :), jak niespodzianka. Wpadła do serca i dotknęła czegoś istotnego.
Bardzo mi droga i bardzo bliska. Kiedyś przed laty ją usłyszałam i przyjęłam na serio, jak mówi dziś śpiew przed Ewangelią: "Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga".
To Słowo jest moim słowem powołaniowym, jeśli mogę tak rzec. To tym słowem Pan do mnie powiedział: "Pójdź za Mną".
Kiedy w sierpniu pada to Słowo w Kościele ożywia moje serce i moją miłość. Cieszę się, że Pan przemawia wciąż. 
Odwagi dla tych, którzy słyszą i mogą pojąć... Modlę się za was.

Fot. zdjęcie sprzed 30 laty, ja jestem pierwsza z prawej :)

środa, 16 sierpnia 2023

16 VIII, dawca życia


"Błogosławiony Bóg, co daje życie" - refren psalmu

Wczorajsza uroczystość jest też tego dowodem.
I tak sobie dziś z tym chodzę.

wtorek, 15 sierpnia 2023

15 VIII, Maryja nasza w niebie

... i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją... (Łk 1, 39-56)

Maryja, jako ziemia żyzna przyjęła Słowo i dała Mu siebie w całości, by mógł w Niej wzrastać, by mógł Ją w siebie zasymilować. Ciało Jezusa wzięte z Maryi.
Więc i ciało Maryi powędrowało tam, gdzie jest Jezus.
To prostymi słowami o dzisiejszym wydarzeniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Cieszę się i czuję wdzięczność za to, co mam i za to, co mnie (nas) czeka.