czwartek, 30 czerwca 2022

30 VI, zelżywością napełniane

... A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni... (Mt 9, 1-8)

Serce Jezusa zelżywością napełnione (napełniane), zmiłuj się nad nami.

wtorek, 28 czerwca 2022

28 VI, nawet, gdy śpi

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»... (Mt 8, 23-27)

Dla mnie ważne w tej perykopie, że Jezus pierwszy wszedł do łodzi. 
Tam, gdzie idę za Jezusem i są burze... to najważniejsze jest, że ON JEST. Nawet, gdy śpi...

niedziela, 26 czerwca 2022

26 VI, grom i zgromienie

... Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka... (Łk 9, 51-62)

Uczniowie chcą gromu dla miasteczka, które nie przyjmuje Jezusa (i ich) i mają ... zgromienie od Jezusa, ale zgromienie ich własnego myślenia.
To, co mamy zostawić idąc za Jezusem, to przede wszystkim swoje schematy i swoje racje. I uczyć się wciąż na nowo drogi do Jeruzalem. Zwłaszcza, że dobrze wiemy, że to droga paschalna: krzyż i zmartwychwstanie. Jest to droga pewna, choć wąska i nie atrakcyjna na pierwsze wrażenie. 

Fot. przecięcie się drogi samolotów zostawiło krzyż na niebie

sobota, 25 czerwca 2022

25 VI, wyrażania i zaufania

... Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca»? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział... (Łk 2, 41-51)

Zatrzymuje się dziś przy Sercu Maryi. 
Patrzę na Maryję w tej scenie zagubienia Jezusa i odnalezienia Go w świątyni, i uczę się od Maryi wyrażania siebie, swego trudu, bólu, emocji... i uczę się zaufania Jezusowi. Wyrażania i zaufania.

poniedziałek, 20 czerwca 2022

20 VI, patrz na Jezusa


Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą... (Mt 7, 1-5)

Osądzanie niestety przychodzi łatwo... Mi. 
Jest jeden lek na to, dziś mi Pan podsunął: spojrzenie Jezusa. On chce, bym patrzyła Mu w oczy i dopiero wówczas będę widzieć inne sprawy z właściwej perspektywy.

sobota, 18 czerwca 2022

18 VI, zaufanie Ojcu

... Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. (Mt 6, 24-34)

Nie zawsze proste jest zaufanie. Łatwo, kiedy idzie nam, jak z płatka. 
Trudniej jest w dwóch sytuacjach: 
jedna, kiedy idzie źle i nie ma perspektyw na lepsze;
druga, kiedy przewidujemy naszym umysłem i doświadczeniem, że będzie gorzej niż lepiej.
Pierwsza sytuacja to sytuacja biblijnych anawim, to świadomość niemocy, ubóstwa i pokory. Nie mamy, co tracić, bo wszystko stracone. Zaufanie, to jak feniks z popiołów, rozpoczyna nowy rozdział. Warto :).
Druga sytuacja, to sytuacja, powiedziałabym, służby mamonie... To doświadczenie swojej mocy i zaradności i perspektywa zawalenia się tego. Zaufanie, w tej sytuacji, to skok na głęboką wodę. Też warto :).
Ojcze, zawierzam Tobie, bo Ty JESTEŚ. A ja jestem, bo JESTEŚ.

czwartek, 16 czerwca 2022

16 VI, Boże Ciało


Idzie pomiędzy nami w białym Chlebie, żebyśmy dostrzegali Go w codzienności pomiędzy nami w każdym małym geście.

Bo Boże Ciało stanowimy też my, którzy karmimy się Tym Chlebem.

środa, 15 czerwca 2022

15 VI, Ojciec

... wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie... (Mt 6, 1-6. 16-18)

Nie jestem sama. Nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Ojciec jest i widzi wszystko.

Fot. Kadr z filmu "Chata"... 

poniedziałek, 13 czerwca 2022

13 VI, św. Antoni

Tak za mną dziś chodzi ten św. Antoni. Może coś zagubiłam... Może coś muszę odnaleźć... Wzywam jego serdecznej pomocy. I dziękuję, że jest taki prosty w tej całej cudowności.
Czytając dziś fragment Hewel, trafiłam na takie zdanie (ono mi  św. Antoniego przywołało też):
"Pokorę z przyjemnością podziwia się u innych, ale z bólem kształtuje w sobie". (K. Pałys OP, w książce Hewel. Wszystko jest ulotne oprócz Boga)

niedziela, 12 czerwca 2022

12 VI, Relacje

... Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje...  (J 16, 12-15)

Dla mnie Bóg, to Miłość, czyli relacje.
Dziś Uroczystość Trójcy Najświętszej. Już od rana, od jutrzni, ogarnęło mnie wewnętrze podniecenie, świętowanie serca. A przecież Bóg - Trójca zawsze JEST, a nie tylko w Uroczystość... Jednak to świętowanie jakby uchylało furtkę, poprzez którą zaglądam w Wieczność...

Fot. mozaika o. Rupnika

piątek, 10 czerwca 2022

10 VI, szukaj


Ref. Szukam, o Panie, Twojego oblicza

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje: *
«Szukaj Jego oblicza!» (Ps 27)

Czasami szukam, czasami nie szukam. Taka jest prawda. Czasem jak Eliasz uciekam i ukrywam się w jaskini... (1 Krl 19, 9a. 11-16), myśląc, że wszyscy są przeciwko mnie. A jednak Pan (Jahwe) przychodzi w łagodnym powiewie i wyciąga z jaskini i posyła w drogę. Imię Eliasz oznacza "Jahwe jest (moim) Bogiem". 
Muszę to sobie przypominać częściej :), że Jahwe jest moim Bogiem.

czwartek, 9 czerwca 2022

9 VI, aby miłość w nich była

... Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego
[...] Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. (J 17, 1-2.9.14-26)

Nie bardzo jakoś mogę przyzwyczaić się do tego nowego święta: Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jednak ten Wielki Czwartek jest we mnie zakorzeniony bardzo.
Ale słucham dziś Słowa i porusza mnie modlitwa Jezusa. I tymi słowami modlę się za kapłanów znanych i lubianych, i nie znanych, czy nielubianych...

Fot. lubię bardzo patrzeć, jak kapłani się modlą... :)

środa, 8 czerwca 2022

8 VI, św. Jadwiga

Dziś świętujemy. Wspomnienie św. Jadwigi Królowej. Ale też 25-lecie jej kanonizacji. Przygotowywałyśmy się przez nowennę, łażąc codziennie na Wawel i modląc się przy jej relikwiach. Z okazji tegoż jubileuszu spodziewam się wielu łask :).

To co mnie urzeka w naszej świętej, to jej relacja z Jezusem. Mówią, że była Marią i Martą (chodzi o ewangeliczne siostry z Łk 10,38-42). 
Modlę się codziennie taką modlitwą: 

Panie Jezu Chryste, 
Ty przez Świętą Jadwigę uczysz nas 
p a t r z e ć oczyma wiary
i  c z y n i ć zgodnie z tym, co nam objawiasz.
Za jej wstawiennictwem obdarzaj nas łaską swojej bliskości
i uległego przyjmowania Twojej woli. Amen
Fot. obraz krakowskiej malarki Haliny Kaźmierczak, żródło: http://kazmierczak.netgaleria.eu/31,krolowa-jadwiga-.html

poniedziałek, 6 czerwca 2022

6 VI, Matka Kościoła

Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana,
błogosławiona Matko Kościoła,
Ty strzeżesz w nas Ducha
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. (Aklamacja przed Ewangelią)

Dobrze, że zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego pojawia się Ktoś, Kto strzeże w nas Ducha Jezusa :).

niedziela, 5 czerwca 2022

5 VI, przyjdź i zamieszkaj w nas

... A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J 14, 15-26)

Duchu Święty, przyjdź i zamieszkaj w nas.
Działanie Ducha Świętego świetnie opisuje Cyryl Jerozolimski:

.... Dlaczego Chrystus łaskę Ducha Świętego określa mianem wody? Dlatego, że wszystko istnieje dzięki wodzie. Woda daje życie roślinom i zwierzętom; woda spada z nieba w postaci deszczu. Woda spada zawsze w ten sam sposób i w tej samej postaci, ale jej skutek jest różnoraki: inny w palmach, inny w krzewie winnym, i w całej naturze daje się odczuwać jej wpływ, a jest on zawsze ten sam, gdyż nie może różnić się od swej natury. Także i deszcz jest zawsze taki sam i nie spada różny, ale przystosowuje się do struktury przyjmujących go i dla każdego staje się tym, czego potrzebuje.

[...] Kiedy słońce ukaże się temu, który do tej pory pozostawał w ciemnościach, to otrzymuje światło dla swoich cielesnych oczu i wyraźnie widzi to, czego przedtem nie dostrzegał. Podobnie i ten, który został uznany godnym daru Ducha Świętego, zostaje oświecony na duszy i wyniesiony ponad to, co ludzkie, widzi to, co dotąd było mu nieznane. (Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, O Duchu Świętym)

Fot. Chrzcielnica w Kalwarii Zebrzydowskiej w kościele zwanym Grobkiem Maryi.

środa, 1 czerwca 2022

1 VI, w Sercu Jezusa

... Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem... (J 17, 11b-19)

Miesiąc czerwiec i litania Serca Jezusowego. Lubię ją. Pokazuje mi otwarte szczeliny do Serca Bożego :), by się prześlizgnąć, by tam zamieszkać.
Przecież świat chce doświadczyć tej miłości, która jest z Ojca...