niedziela, 30 października 2022

30 X, taka nasza uroczystość

Wspomina się dzisiaj poświęcenie kościoła. Urzekło mnie czytanie z brewiarza, którego fragmentem się dzielę:

... Nie powinno nas to dziwić czy zawstydzać, że samych siebie czcimy dzisiejszą uroczystością. Nie kamienie tej świątyni są święte i nie one wymagają naszej czci. Ale to wy jesteście święci i dzięki wam ten dom Boży jest święty. Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świętego, który został wam dany i który uświęca wasze dusze i ciało po to, by wasze życie było święte... (św. Bernard)

Podczas dzisiejszej Eucharystii w kościele św. Marka miał miejsce chrzest człowieka dorosłego. Tym bardziej ta uroczystość uświadomiła mi, co mamy przez chrzest święty. Że jesteśmy żywymi świątyniami, żywymi kamieniami, żywym miejscem Bożej obecności, łaski, miłosierdzia i życia. 

sobota, 29 października 2022

29 X, ostatnie miejsce

...Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu...(Łk 14, 1. 7-11)

Św. Paweł powie o Jezusie: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej (Flp 2).
Ostatnie miejsce zajęte. Zajął je Jezus. 
W Nim i ja chcę być.

piątek, 28 października 2022

28 X, z miłości

... Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami... (Łk 6, 12-19)

Gdzieś z tej głębi relacji Jezusa i Ojca pochodzimy i my. W nieszporach dzisiaj padło znowu:
... W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli.

 Z miłości wywodzimy się i do miłości jesteśmy przeznaczeni. Choć niejednokrotnie możemy się czuć jak dziecko wylane z kąpielą (że o nas zapomniano), to jednak jesteśmy wciąż w rękach Ojca.

Ja dziś jestem wdzięczna Jezusowi, że mi przez człowieka w sakramencie powiedział, że dobrze Mu ze mną przez te 25 lat. Jubileusz się kończy, ale miłość trwa. 

niedziela, 23 października 2022

23 X, potrzebuję miłosierdzia

 ... lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. (Łk 18,9-14)

Miej litość w oryginale: ιλασθητι (hilasthēti), oznacza "daj się przebłagać", co egzegeci odnoszą do czynności liturgicznych. To słowo używa się mówiąc o liturgii, a więc o przebłaganiu potrzebym wielu. 
Celnik mówi za siebie, choć jednym z tych, którzy potrzebują przebłagania. A faryzeusz bardzo jednoznacznie dystansuje się od tych, którzy potrzebują przebłagania. 
Potrzebuję miłosierdzia i miłosierdziem mogę i mam promieniować.
"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił" (Ef 2,8-9).

sobota, 22 października 2022

22 X, przyjaciel w niebie

"Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?..." J 21

To pytanie na pewno było bliskie Janowi Pawłowi II, skoro zostało uwzględnione w jego wspomnienie. Dla mnie też ważne. Ważne, bo miłość wszystko wyjaśnia, daje zapał i siły, uspakaja i leczy.

Fot. mam przyjaciela w niebie. Wierzę w jego wstawiennictwo.

piątek, 21 października 2022

21 X, trafił w dziesiątkę ;)

... Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. (Ef 4, 1-6)

Są dni, kiedy taka zachęta Pawłowa jest strzała trafiona w dziesiątkę. Przy tym, że tą dziesiątką ja jestem. :)

środa, 19 października 2022

19 X, do Ojca z ufnością

... Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich – zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez wiarę w Niego. (Ef 3, 2-12)

Fragment z I czytania. Dużo treści i dużo głębi. Uchwyciłam się ostatniego zdania, które jest na dziś dobrą (najlepszą) nowiną.

wtorek, 18 października 2022

18 X, św. Łukasz

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę. (Ps 145)

Święty Łukasz nie był Apostołem, ani uczniem Pańskim. Był Grekiem. Dołączył później, dołączył do św.Pawła. 
Myślę, że słowa Jezusa "błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli", jak najbardziej odnoszą się do św. Łukasza.

poniedziałek, 17 października 2022

17 X, łaską zbawieni

... A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę... (Ef 2, 1-10) 

Moc miłości Boga czyni z nas coś, czego jeszcze nie uświadamiamy sobie.
Jesteśmy w tym, jak dzieci, które nie wiedzą, co mają. 

fot. już kiedyś ta fotka była, ale jest jeszcze raz :)

niedziela, 16 października 2022

16 X, powiązania

… Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony… (Wj 17,8-13)

To powiązanie między modlitwą Mojżesza a zwycięstwem Izraelitów jest tak namacalne i zastanawiające.
Prowadzi do zastanowienia nad moją modlitwą i powiązaniami moimi z tymi, których kocham, którym towarzyszę, którzy proszą o modlitwę.
Pytanie o wytrwałość i wierność. Pytanie o tych, którzy moje ręce „podtrzymują”. 
Patrzę na Jezusa przybitego do krzyża - Jego ręce ciągle tam, przez przybicie, wzniesione…

Fot. Ciekawa symbolika krzyża franciszkańskiego.

sobota, 15 października 2022

15 X, byście wiedzieli

... Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych... (Ef 1, 15-23)

Można patrzeć i nie wiedzieć, nawet, gdy to coś jest obok. To doświadczenie z życia, myślę, że znane każdemu. 
A kiedy rzecz idzie o Bożych sprawach, to niewidzenie oznacza nie-wiedzieć. A przecież objawione nam jest. I nawet, jeśli nie widzę, to przecież wiem. 
Po prostu ucieszę się darem przeogromnej mocy, która wyprowadziła Jezusa z martwych i która działa w nas wierzących.

piątek, 14 października 2022

14 X, naznaczeni pieczęcią Ducha

... w Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu. (Ef 1, 11-14)

Dzisiaj cytat z Alicji Lenczewskiej (Świadectwo, 689):

+ Nie trzeba zaprzątać serca tym, co istnieje tylko w twoich wyobrażeniach. Ja jestem Panem każdej sytuacji i czasu. A oddając Mi ufnie swój los, po prostu nie masz żadnych problemów.  Nie trzeba więc ich stwarzać we własnych przewidywaniach i mącić pokoju serca. 
Serce twoje jest we Mnie, a tam trwa wieczny pokój. Nie pozwól, by wyrywane było na zewnątrz przez myśli, które są pokusą."

czwartek, 13 października 2022

13 X, wybrał nas przed założeniem świata

... Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. (Ef 1, 1-10)

Cytuję pierwsze czytanie w całości, bo mnie dziś bardzo zaskoczyło, uradowało i umocniło.
Przed 29 laty w tym dniu przyjechałam z Wilna do zakonu.
Nie będę komentować dziś słów Pisma, po prostu z miłością je przyjmuję, tak, że osadzają się we mnie.

Fot. Nawet kamień z rokiem został postawiony na ziemi litewskiej ;). 

środa, 12 października 2022

12 X, owoce Ducha

... Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. [...] Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.  (Ga 5, 18-25)

Miałam przywilej czytania dziś podczas Eucharystii. Coś w tym Słowie Bożym jest..., że nawet czytając dla innych wzrusza czytającego. :)
Owoce Ducha są "smaczne". Są smaczne dla tych, którzy z nami się spotykają, jeśli mamy je w sobie. Są smaczne dla nas, kiedy nie tylko odkrywamy je w sobie, ale kiedy je przeżywamy.
Warto więc "nie wypaść z łaski" (wczorajszy post), by owocować.

wtorek, 11 października 2022

11 X, nie wypaść z łaski

... Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie; wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. (Ga 5, 1-6)

Nie wypaść z łaski - tylko tyle i aż tyle. 
To zbyt ważne zdanie, by przejść nad nim obojętnie. Ale co znaczy, dla mnie osobiście, nie wypaść z łaski...
Ostatnio wracałam z siostrami z Sandomierza. Wieczór, byłam zmęczona, kierowcy na zmianę nie było. Zagapiłam się na coś i o mało nie wypadliśmy z drogi, koło już było na nikłym poboczu.