środa, 31 sierpnia 2022

31 VIII, chciej się zatrzymać

... Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich... (Łk 4,38-44)

Nie musimy szukać miejsc przebywania Jezusa. Nie musimy mieć "wtyczek", "pomocników", którzy pomogą nam Go spotkać. On jest w Eucharystii. On został dla nas. Nie musimy Go zatrzymywać.
Jeśli już, to raczej siebie mamy zatrzymać w biegu spraw, myśli, uczuć, żeby stanąć przed Nim.

niedziela, 28 sierpnia 2022

28 VIII, uczta

Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Łk14, 7-14.

...

piątek, 26 sierpnia 2022

26 VIII, Jasna Góra

...Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, 
radością jest całej ziemi. [...]
Rozważamy Boże, Twoją łaskawość 
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja 
sięga po krańce ziemi... Ps 48

Chciałabym i modlę się o to, by przez Maryję, wszystkie nasze góry były... nie ciemne, tylko jasne.

środa, 24 sierpnia 2022

24 VIII, przekonania

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»... (J 1, 45-51)

Przekonania nasze są często dla nas jak dogmaty.
Wątpliwości nasze urastają do ... rzeczywistości tworzonej w głowie.
A jednak Jezus się nie zraża, przychodzi, powołuje, posyła. Ma klucz do ludzkiego serca  (i do moich przekonań :).

wtorek, 23 sierpnia 2022

23 VIII, daj się przemienić

"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę..."  (Mt 23, 23-26)

Dobra Nowina z tej Ewangelii jest taka, że te wszystkie "biada" Jezus przyjął na siebie. Biada jest przekleństwem. A Pismo też mówi, że "przeklęty każdy, którego powieszono na krzyżu". 

Jeśli rozpoznaję się w którymś "biada", to znaczy, że Słowo żywe jest i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Ale też w spotkaniu z Jezusem, w przylgnięciu do Niego, każde "biada", każde przekleństwo przemienić się może w błogosławieństwo. To ON przeprowadza ze śmierci do życia. Tylko ON:
Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.  (2 Tes 2, 14-17)

niedziela, 21 sierpnia 2022

21 VIII, ciasna brama

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi... (Łk 13, 22-30)

W oryginale nawet mocniejsze słowo jest użyte: walczcie, zmagajcie się, by wejść.
By wejść przez Jezusa. Przed Ewangelią słyszeliśmy: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".
Wybór miłości czasem kosztuje, jest czasem walką i zmaganiem. Ale warto.
I nie ma tu obietnicy, że będzie łatwo. Ale jest obietnica stołu w królestwie Bożym. Czy umiem to wyobrazić? Nie. Ale mam doświadczenie stołu z ludźmi, których kocham i przez których jestem kochana. 
Walczę więc o miłość w moim życiu. Usiłuję wchodzić w sytuacje życiowe miłością.

sobota, 20 sierpnia 2022

20 VIII, świadomość dziecięctwa

...Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi... (Mt 23, 1-12)

Jezus przejrzał faryzeuszów. Jezus też zna moje działania i moje intencje. Czasami bliżej mi do faryzeusza..., a czasami sama tę postawę rozpoznaję i oddalam.
Prostoty dziecka uczyć się będę chyba do końca swoich dni. Wszyscy jesteśmy braćmi - dziećmi Ojca. Świadomość tego niech kształtuje moje postawy, tak wielkie jak i małe.

Fot. w krzywym zwierciadle 

czwartek, 18 sierpnia 2022

18 VIII, zaproszenie

Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść… Mt 22,1-14

Nie chcieli przyjść… 
Modlę się o serce otwarte, które nie tylko usłyszy zaproszenie, ale ucieszy się, zadrży ze wzruszenia i pójdzie z wdzięcznością.
Zostawiajac też rozłożony hamak ;), czy wszelkie inne zajęcie. 

środa, 17 sierpnia 2022

17 VIII, ucieszyć się pastwiskiem

Pan jest moim pasterzem, 
niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę… Ps 23

Jako Baranka, myślę sobie, że jest słusznym i sprawiedliwym ucieszyć się pastwiskiem danym. I zadanym. 
Otwieram oczy i nie zamykam serca - to jest droga do radości w Panu.

poniedziałek, 15 sierpnia 2022

15 VIII, obfitość darów

Boże, Ty obdarzyłeś Maryję pełnią swojej łaski,
- spraw, aby wszyscy mogli się cieszyć obfitością Twoich darów

Maryja. Najpiękniejszy owoc ziemi.

A my? Obyśmy przynajmniej byli nie robaczywi.

niedziela, 14 sierpnia 2022

14 VIII, żeby płonął

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby zapłonął. Łk 12,49-53

Żeby tak nas ogarnął, aby nie było nic, co miłością nie płonie...

sobota, 13 sierpnia 2022

13 VIII, do takich należy królestwo

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie. Mt 19,13-15

To co we mnie proste,  szczere i jednoznaczne jest częścią dziecięcą. Jest otwarciem na Boga i na Jego królestwo. 
Nie przeszkadzaj sobie przychodzić do Jezusa. 

piątek, 12 sierpnia 2022

12 VIII, dla królestwa

Bardzo mnie cieszy ta dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Niektórzy dla królestwa Bożego sami zostają bezżenni Mt 19. Jezus to wie i o tym mówi...
Ta Ewangelia była u początków mego powołania. 
Nie zawsze wszystko da się zrozumieć, ale zawsze Bóg jest wierny. 
A trzeba pamiętać,  że też wierność małżeńska jest wielkim znakiem,  z którego nie wolno rezygnować. 

czwartek, 11 sierpnia 2022

11 VIII, nie zapominajmy

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy Ps 78

To refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego. I jest syntezą dzisiejszej perykopy ewangelicznej Mt 18,21nn.
Tylko pamiętając o tym,  co mam od Boga, mogę dzielić się z innymi. Dawać swoje,  dawać siebie. .. , bo cóż mam, czego bym nie otrzymała. ..?

wtorek, 9 sierpnia 2022

9 VIII, modliłam się tęsknotą

Już 6-ta rocznica śmierci o. Witolda. Jestem w Wilnie,  tu go poznałam. 
Modliłam się dziś po prostu tęsknotą. I wdzięcznością. 

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

8 VIII, chwalcie Go na wysokościach

Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach…
Majestat Jego ponad ziemią i niebem
On pomnaża potęgę swego ludu. 
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, 
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. Ps 148

Ależ ten obrazek pasuje do tego psalmu! Nie często bywam na wysokościach :), ależ i z ziemi chwalić Pana należy! Zwłaszcza ci, którzy są Mu bliscy. A do takich się zaliczam - bez patosu. Po prostu za mnie życie dał... i mnie chciał.

niedziela, 7 sierpnia 2022

7 VIII, nie bój się

Nie bój się mała trzódko... - tak zaczyna się dziś Ewangelia - bo spodobało się Bogu dać wam królestwo.
Lęk, choć jest uczuciem potrzebnym i pomocnym w sytuacji zagrożenia, to jednak często w życiu jest złym doradcą. Jeśli lęk zatrzymuje nas przed zaufaniem Bogu, jeśli kieruje nas ku zachowaniu egoistycznemu, jeśli zamyka przed bratem czy siostrą, to nie wart jest pójścia za nim. Trzeba wówczas wykonać krok wiary Abrahama, krok w ciemno. A w ciemności wiary zabłyśnie światło zmartwychwstania. 
Dziś niedziela - wyznajemy to.

środa, 3 sierpnia 2022

3 VIII, wiara a zdrowie

 

… Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. Mt 15,21-28

Wiara prowadzi do zdrowia. 
O wiarę trzeba dbać. Trzeba zadbać bardziej niż dbamy o zdrowie.

wtorek, 2 sierpnia 2022

2 VIII, porcjunkula

 Św. Franciszek i Matka Boża Anielska. Wyprosił odpust ludziom. 

Byłam dziś u kapucynów. Lubię słuchać Ewangelii o Zwiastowaniu patrząc na ten obraz.
A tak à propos porcjunkuli, to każdy chyba ma takie swoje miejsce, miejsce ulubione, gdzie lubi przebywać z Bogiem. Taka cząstka nieba na ziemi...

poniedziałek, 1 sierpnia 2022

1 VIII, wybiera ludzi

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych...  (Mt 14, 13-21)

Śmierć Jana Chrzciciela na pewno w sercu Jezusa wyryło swoje słowo... Chce być sam, chce być osobno. A jednak idą za Nim, idą pieszo (jak obecnie pielgrzymi na Jasną Górę). Jezus wybiera ludzi, nie swoje potrzeby samotności. Podziwiam. A jeszcze bardziej poznaję Jego miłość i jej głębię.

***

Z dziennika Alicji Lenczewskiej:

"+ Zobacz, Moje dziecko: cały świat jest we Mnie. I ty, maleńka drobina w tym świecie jesteś we Mnie - ukochana, upragniona, chroniona.

Popatrz: cały jestem dla ciebie. Nikt i nic nie umniejszy tej Mojej miłości. Moja wszechmoc polega też na tym,  że dla każdego Mojego dziecka jestem cały. Każdy ma całą Moją miłość, całe Moje piękno.

Jestem niepodzielny - choć jestem dla wszystkich." (Słowo pouczenia, 16)

Fot. zachód słońca uchwycony z wnętrza auta.