piątek, 24 marca 2023

24 III, chwała Bogu a POKÓJ ludziom

Dał mi Pan (i siostry moje) możliwość przeżycia niedawno rekolekcji ignacjańskich tematycznych pt. "Z Maryją przy Jezusie". 
Ponieważ w tym czasie rekolekcji przyglądnęłam się też mojej drodze za Jezusem, drodze zakonnej (nie tak dawno obchodziłam 25-lecie pierwszej profesji :) to powstał taki wiersz, którym się dzielę.
Doświadczyłam na modlitwie, że choć wyruszyłam już dawno do Jezusa, to trochę jestem jak ci mędrcy ze Wschodu, idący za gwiazdą. Na nowo tę gwiazdę w sercu rozpoznałam i zrodziło się pragnienie oddania moich ślubów Panu. Może przez tę drogę już te skarby są trochę roztrwonione, już nie takie "świeże", ale wiem, że je niosłam dla Niego. Podczas Eucharystii ofiarowałam przez ręce Maryi. I otrzymałam Jezusa...

Taka moja droga jubileuszowa

Tajemna Twa Gwiazda
mnie pociągnęła 
I poszłam Cię szukać
z darami 
przez lata
I znowu Ją widzę
w serca Betlejem rozbłyska 
wchodzę do domu
na ręce Maryi - Kościoła 
dary swe składam 
   złoto czystości 
   kadzidło ubóstwa 
   mirrę posłuszeństwa 
Pokłon oddaję Ci
życiem mym
wracam 
obdarowana
POKOJEM Twym

16.03.2023 Zakopane-Górka 

niedziela, 12 marca 2023

12 III, spoTKANIE przy studni

Dziś będzie wierszem:) :

Życie nasze jest tkane z relacji
i wciąż szukamy właściwego splotu...
tkane zbyt płytko
rozdziera się z czasem, tworząc niechciane dziury
tkane za mocno
rozluźnia się z czasem, zostawiając bolesne rany

Życie nasze jest tkane z relacji
wciąż tkane każdego dnia
często
niestety
tkane w pośpiechu
tkane z przymusu
tkane w obojętności czy w niechęci

A my potrzebujemy prawdziwego spotkania - tkania - z miłością
spotkania nasycenia
spotkania spełnienia
spotkania dawania i przyjmowania

Duchu Święty - Żywa Wodo -
Jedyny Splocie, który tkasz (łączysz) Ojca z Synem
Przyjdź i bądź w nas splotem właściwym
splotem oddania i przyjmowania
splotem zaufania

Przez nasze ludzkie spotkania
tkaj w nas
spełnienie
tkaj w nas
miłowanie

12.03. 2023 Kraków

piątek, 10 marca 2023

10 III, Bóg taki nie jest


... Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić...  (Rdz 37)

Zatrzymało mnie dziś to zdanie, bo widzę, jak często się tak się dzieje, że "zanim" ktoś przybliży się do nas, już mamy na niego w sobie wyrok.
Dobra nowina w tym, że Bóg taki nie jest! Wręcz przeciwnie - wychodzi, wybiega na przeciw z miłością.

środa, 8 marca 2023

8 III, wyszydzony...

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie» (Mt 20, 17-28).

Usłyszeć to, co mówi Jezus. Zasymilować to. Przeżyć z Nim. Trwając w Miłości. 

Karmiąc się NIM.

Fot. z internetu pinterest.com

niedziela, 5 marca 2023

5 III, z własnego postanowienia


... On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami... (2 Tm 1, 8b-10)

sobota, 4 marca 2023

4 III, Ja was umiłowałem

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. (J 15, 9-17)

Zaproponował u nas ostatnio ktoś, żeby w czasie wielkiego postu każdego dnia uchwycić się jakiegoś słowa, żeby powstała taka "wielkopostna litania". I tak sobie robię, zainspirowało to mnie.

Fot. tym razem z internetu.

piątek, 3 marca 2023

3 III, u Ciebie jest łaska

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

środa, 1 marca 2023