środa, 17 maja 2023

17 V, wiara w procesie

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy... (J 16, 12-15)

Jezus przyjmuje nasze ograniczenia. Zna nasze możliwości i rozumie proces naszego wzrastania w wierze. Zacytuję dziś za deon.pl P. Kosińskiego SJ:
Nieznośny ciężar. Nie lubimy czekać. Chcemy wszystkiego od razu. Z trudem poddajemy się ‘pedagogice procesu’. Ale w wierze to nie my jesteśmy podmiotem działania. Poddajemy się kierownictwu Ducha, dajemy się pouczać. To ‘nieznośny ciężar’, ale i jedyna droga. 

wtorek, 9 maja 2023

9 V, pokój od Jezusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka."... (J 14,27-31a).

Pokój w sercu - otrzymany od Jezusa - jest większy niż cisza klasztorna czy spokój na fotelu u terapeuty i pomieści wszelki niepokój świata. 
Ale jeśli zaczniemy się skupiać na świecie i jego niepokojach, to serce nie utrzyma daru pokoju Jezusa, bo żeby go doświadczać trzeba być we własnym sercu. 

piątek, 5 maja 2023

5 V, jedna tylko droga

... Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».  (J 14, 1-6)

Jedna jest tylko droga do Ojca - droga synostwa.
Tej postawy zawierzenia, miłości, ufności i oddania od Jezusa się uczę.
I od Ojca uczę się miłowania... rozszerzania serca na tych, których mi daje.

czwartek, 4 maja 2023

4 V, Twą wierność będę głosić

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, 
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

«Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię».

«Z nim moja wierność i łaska, *
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: †
„Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”». (Ps 89) - dzisiaj w liturgii

Przed 29 laty ubrano mnie w habit. Przyjęłam. I dalej już sama w niego się ubieram. Jestem wdzięczna za wierność Pana. I za hojność łaski.

środa, 3 maja 2023

3 V, Matka

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki 
w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Psalm (Jdt 13, 18n)

Bardzo lubię te słowa z psalmu responsoryjnego dzisiejszej liturgii. Słowa mówiące o ufności Maryi. Tej ufności od Niej się uczę, tę ufność od Niej czerpię.

wtorek, 2 maja 2023

2 V, nikt nie wyrwie z ręki mojej

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10, 22-30)

Fot. wisi przy moim biurku, odbija się dziś w nim światło. Może za rzadko podnoszę wzrok, by spoglądać na to zdjęcie...
Doświadczenia, a może po prostu wiary, że jesteśmy w ręku Ojca, życzę ("w ręku" - tak się pewnie nie odmienia, to nie po polsku, ale tak piszę;). Eureka: sprawdziłam w słowniku, dopuszczalne jest, choć to forma przestarzała.

poniedziałek, 1 maja 2023

1 V, znam czy nie znam?

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca... (J 10, 11-18)

Ciekawe porównanie tego owczego "znam" do relacji Jezusa z Ojcem. 

niedziela, 30 kwietnia 2023

30 IV, Dobry Pasterz

... owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają... (J 10, 1-10)

Dziś ujęło mnie to, że pasterz staje na czele. Prowadzi, idąc przodem, a nie zagania z tyłu. 
Woła, można by rzec, po imieniu, ale zostawia wolność. 
Chcę znać ten głos. Chcę go słuchać i za nim iść.
Chcę być Jego owcą, bo On chciał być moim pasterzem.

sobota, 29 kwietnia 2023

29 IV, do Mnie

... Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych... (Mt 11, 25-30)

Utrudzenie może być różne. 
Przyjęcie odejścia kogoś ze wspólnoty też jest trudem. I boli. 
Dziękuję Jezusowi za to słowo na dziś - to tak, jakby wziął mnie za ręce i spowodował, że patrzę Mu w oczy. 
I pyta mnie o mnie, nie o odchodzących... Zabiega o mnie. (O nich też, ale nie muszę znać już tego szczegółów).

piątek, 28 kwietnia 2023

28 IV, moi Rodzice

Dziś 60 lat małżeństwa moich Rodziców. Mama już po tamtej stronie, już 4. rok, ale jednak rocznica to rocznica. A niebo z ziemią się łączą... przede wszystkim w Eucharystii. Choć Tato tęskni za Mamą bardzo, to jednak umie ją spotykać codziennie przez modlitwę.
Bardzo Bogu dziękuję za moich Rodziców.

wtorek, 18 kwietnia 2023

18 IV, dać się prowadzić Duchowi

«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». (J 3, 7b-15)

Dać się poprowadzić Duchowi... to zadanie, ale jeszcze bardziej to poddanie się.

Fot. z wigilii paschalnej na Wawelu - biała szata poddaje się każdemu ruchowi neofity... 

poniedziałek, 3 kwietnia 2023

3 IV, w Betanii

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku... (J 12, 1-11)

Bardzo lubię wielki poniedziałek przez tę właśnie perykopę ewangeliczną.
Tłumów, krzyczących "Hosanna"nie ma, tłumów krzyczących "Ukrzyżuj" jeszcze nie ma... Jest za to kameralnie, u przyjaciół. I miłość, która nie liczy. I dar, który wydawać się może bezużyteczny, choć kosztowny. 
Kocham tę Betanię.
Betania może być tam, gdzie jesteś. Możesz być Martą usługującą, możesz być Marią...

Fot. Kwiatki spod mego domu, mojej Betanii :)