sobota, 24 czerwca 2023

24 VI, Bóg wie, co czyni

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem.

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda. (Ps 71)

Cieszyć się z narodzenia Jana Chrzciciela to też cieszyć się z własnego narodzenia. Z daru, jaki mam i z nadziei, jaką we mnie złożył Bóg.

Fot. w minioną noc w ogrodzie :)

piątek, 23 czerwca 2023

23 VI, skarby...

... Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną... (Mt 6, 19-23)

Nigdy nie byłam bogata, bym mogła powiedzieć, że mam skarby. A jednak już jako dziecko miałam tę czy inną zabawkę, którą uważałam za skarb. :)
Tacy jesteśmy, że coś mieć chcemy.
W niebie skarb? Tak, tam mam Ojca. I to jest mój skarb największy. Podarowany. I rdza go nie zniszczy ani złodziej nie ukradnie.

czwartek, 22 czerwca 2023

22 VI. prostota i czystość wobec Jezusa


  ...Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę... (2 Kor 11, 1-11)

Podoba mi się ta obawa św. Pawła. Bo to odwiedzenie umysłu od prostoty i czystości wobec Jezusa jest bardzo subtelną pokusą złego ducha. Chytry jest i bazuje na naszej kruchości.
O prostotę i czystość wobec Jezusa, wobec Jego miłości, wobec zaufania Jemu trzeba zawalczyć bardzo. I ochronić to.

poniedziałek, 19 czerwca 2023

19 VI, dostosować myślenie

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: «W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą». Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia... (2 Kor 6, 1-10)

Uczestniczę co miesiąc w zajęciach dla sióstr związanych z formacją, w zajęciach zwanych superwizja. Polecam :) dla każdego, kto pracuje z ludźmi. Bo to jest praca nad sobą.
To taki wstęp. A to, co istotne dziś dla mnie, to napomnienie św. Pawła o łasce, której Bóg udziela. Ostatnio na naszej superwizji padło stwierdzenie, że czasem trzeba popracować, by dostosować myślenie do otrzymanej łaski. 

niedziela, 18 czerwca 2023

18 VI, Bóg jest miłością


Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością... (1 J 4, 7-16)

Jeszcze raz dziś mnie Serce Jezusa "dosięgło". Mieszkam w parafii pw. Serca Pana Jezusa, więc dziś było znowu odpustowo. 
Miłość Serca Jezusa mnie dosięga, ale też przez miłość, która kiełkuje w moim sercu jakoś "dosięgam" Serca Boga...

piątek, 16 czerwca 2023

16 VI, Serce


Przyjdźcie do Mnie wszyscy... (Mt 11, 25-30)

Bardzo lubię tę uroczystość Serca Jezusa. Przyciąga mnie do siebie to Serce, czuję w Nim miłość, otwarcie i współczucie.

niedziela, 11 czerwca 2023

11 VI, on wstał i poszedł za Nim

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim... (Mt 9, 9-13)

Przyszło mi dziś zastąpić zakrystiankę w parafii. A były dziś prymicje salezjanina, który jako diakon posługiwał w naszej parafii i zostanie tutaj na najbliższy rok. A piszę o tym dlatego, że ma na imię Mateusz. I dzisiejsza Ewangelia w kościele na Mszy prymicyjnej brzmiała bardzo "swojsko". :)