środa, 17 maja 2023

17 V, wiara w procesie

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy... (J 16, 12-15)

Jezus przyjmuje nasze ograniczenia. Zna nasze możliwości i rozumie proces naszego wzrastania w wierze. Zacytuję dziś za deon.pl P. Kosińskiego SJ:
Nieznośny ciężar. Nie lubimy czekać. Chcemy wszystkiego od razu. Z trudem poddajemy się ‘pedagogice procesu’. Ale w wierze to nie my jesteśmy podmiotem działania. Poddajemy się kierownictwu Ducha, dajemy się pouczać. To ‘nieznośny ciężar’, ale i jedyna droga. 

wtorek, 9 maja 2023

9 V, pokój od Jezusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka."... (J 14,27-31a).

Pokój w sercu - otrzymany od Jezusa - jest większy niż cisza klasztorna czy spokój na fotelu u terapeuty i pomieści wszelki niepokój świata. 
Ale jeśli zaczniemy się skupiać na świecie i jego niepokojach, to serce nie utrzyma daru pokoju Jezusa, bo żeby go doświadczać trzeba być we własnym sercu. 

piątek, 5 maja 2023

5 V, jedna tylko droga

... Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».  (J 14, 1-6)

Jedna jest tylko droga do Ojca - droga synostwa.
Tej postawy zawierzenia, miłości, ufności i oddania od Jezusa się uczę.
I od Ojca uczę się miłowania... rozszerzania serca na tych, których mi daje.

czwartek, 4 maja 2023

4 V, Twą wierność będę głosić

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, 
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

«Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię».

«Z nim moja wierność i łaska, *
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: †
„Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”». (Ps 89) - dzisiaj w liturgii

Przed 29 laty ubrano mnie w habit. Przyjęłam. I dalej już sama w niego się ubieram. Jestem wdzięczna za wierność Pana. I za hojność łaski.

środa, 3 maja 2023

3 V, Matka

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki 
w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Psalm (Jdt 13, 18n)

Bardzo lubię te słowa z psalmu responsoryjnego dzisiejszej liturgii. Słowa mówiące o ufności Maryi. Tej ufności od Niej się uczę, tę ufność od Niej czerpię.

wtorek, 2 maja 2023

2 V, nikt nie wyrwie z ręki mojej

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10, 22-30)

Fot. wisi przy moim biurku, odbija się dziś w nim światło. Może za rzadko podnoszę wzrok, by spoglądać na to zdjęcie...
Doświadczenia, a może po prostu wiary, że jesteśmy w ręku Ojca, życzę ("w ręku" - tak się pewnie nie odmienia, to nie po polsku, ale tak piszę;). Eureka: sprawdziłam w słowniku, dopuszczalne jest, choć to forma przestarzała.

poniedziałek, 1 maja 2023

1 V, znam czy nie znam?

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca... (J 10, 11-18)

Ciekawe porównanie tego owczego "znam" do relacji Jezusa z Ojcem.