sobota, 8 stycznia 2022

8 I, pierwsza i bezinteresowna

...W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował... (1 J 4, 7-10)

Miłość Boga jest pierwsza i bezinteresowna. Ile w nas bezinteresowności w miłości innych, tyle w nas Boga... Takie jest moje myślenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz