poniedziałek, 28 listopada 2011

28 XI "przyjdę i uzdrowię"

... zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”.
Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.
Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo...
Mt 8,5-11

Chcę w tym Adwencie przyglądać się Jezusowi i chcę uczyć się od Niego Jego postawy wobec Ojca i wobec ludzi.
Dziś z uwagą słuchałam słów Jezusa, tych pierwszych słów, które padają z Jego ust w porannych roratach: "przyjdę i uzdrowię" Mt 8,7.

Taki jest Jezus - reaguje natychmiast na prośbę człowieka. I ja chcę reagować natychmiast na każdą Jego propozycję, na światło natchnienia Ducha Świętego.
Panie, nie jestem godna, ale uzdrawiasz mnie codziennie i uzdalniasz do miłowania swoim Słowem i Ciałem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz