poniedziałek, 29 marca 2021

29 III, przyjemny zapach


Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. (J 12, 1-11)

Woń serc wdzięcznych, oddanych Bogu, jest największą radością Boga. (St. kard. Wyszyński)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz