czwartek, 21 kwietnia 2011

21 IV pozwolić się umiłować

Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: "Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?" Jezus mu odpowiedział: "Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział"...J 13,1-15

Nie rozumiem wiele, a może nawet bardzo mało... Jednak chcę i pragnę pozwolić się Jezusowi umiłować mnie do końca.

Z całą wdzięcznością wspominam dziś i modlę się za Kapłanów, których Pan postawił na mojej drodze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz