niedziela, 3 kwietnia 2011

3 IV moje widzenie?

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8n

Prawość, sprawiedliwość i prawda -> są możliwe dzięki byciu w Bogu.
Światłość sprawia, że widzę, jeśli oczy zdrowe mam. Światłość we mnie sprawia, że widzę Boga, jeśli mam zdrowe oczy wiary.
Co ja widzę? Co ja w moim życiu widzę? Co (kogo) zauważam?

Znajdź mnie, Panie, jeśli ślepy jestem, dotknij i uzdrów mnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz