czwartek, 14 kwietnia 2011

14 IV zobaczyć "dzień" Jezusa

...Kim Ty siebie czynisz?" Odpowiedział Jezus: "Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem", ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się". [...]
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM".
J 8,51-59

Co takiego więc zobaczył Abraham?
Zobaczył dzień Jezusa i ucieszył się, co więc zobaczył?
Myślę, że dotyczy to próby na górze Moria. To tam zobaczył:
* baranka w zaroślach, przewidzianego przez Boga na ofiarę...
* zobaczył, że śmierć nie jest ostatnim słowem
* zobaczył, że Bóg jest wierny i dotrzymuje obietnicy
* zobaczył, że to Bóg jest Panem historii
* zobaczył, że Bóg wyprowadza życie, tam gdzie człowiek doświadcza śmierci.

Czy w moim życiu jest dzień Jezusa? Dzień, kiedy śmierć zwarła się z życiem i zwyciężyło ŻYCIE?

Fot. Ikona Kiko Arguello

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz