poniedziałek, 29 marca 2010

dla Jezusa

"Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku..." J 12,1-11

Każdy ma swoje miejsce na tej uczcie. Każdy ma swoje zadanie, swoje pragnienia, które spełnia..., czy też swoje pretensje, jak Judasz.

A ja co dziś czynię dla Jezusa?
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz