czwartek, 25 marca 2010

Słowo Ciałem

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami!
Też tu, między mną a tobą...

"...uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze". Hbr 10,10
Uświęceni: ja i ty...

Podejdźmy świadomie i z wdzięcznością przyjmijmy dziś Ciało Jezusa w Komunii.
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz