sobota, 27 marca 2010

Obecny

"...Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze". Ez 37,27-28

O B E C N Y !

Jest i gromadzi w jedno rozproszone dzieci Boże. J 11,52
Przez Eucharystię!
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz