piątek, 17 września 2021

17 IX, kobiety w Ewangelii

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. (Łk 8, 1-3)

Ciekawe, jak o mnie napisałby Łukasz :)...
Kobiety uwolnione. 
Ważna uwaga, że uwolnienie to wydarzenie z naszego chrztu. Bo byliśmy niewolnikami, a zostaliśmy uwolnieni i jesteśmy dziećmi Boga. Weszliśmy do Jego Królestwa.
A więc jestem kobietą uwolnioną przez Jezusa i kobietą idącą za Nim. Jestem cała Jego poprzez śluby zakonne. To mój sposób udzielania siebie dla Niego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz