niedziela, 29 sierpnia 2021

29 VIII, gdzie ci bliżej?

«Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».

Czcić Boga można nie wierząc, ale wierząc nie można nie czcić - zasłyszane dziś.

Fot. taki widok za oknem :) kotek kłaniał się aniołkowi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz