piątek, 27 sierpnia 2021

27 VIII, kupić?

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”... (Mt 25, 1-13)

Tę odpowiedź w sensie duchowym pomaga zrozumieć Izajasz:
Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!  Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? Iz 55,1-2
Czy można coś kupić bez pieniędzy? Za darmo?
Zbawienia się nie kupi. Ktoś za nie zapłacił życiem, ale jest dla nas dziś za darmo. I tę łaskę jak oliwę trzeba zbierać i mieć ją w swojej lampie.

Fot. drzwi do "kupowania" łaski są otwarte

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz