sobota, 21 sierpnia 2010

Emmanuel

Ez 43,1-7a upublicznia zamiar, pragnienie Pana:
Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego […], gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów.

Pan chce mieszkać wśród nas. I to pragnienie zrealizował w Jezusie Eucharystycznym.
Chce też mieszkać we mnie. I mieszka! Emmanuel! Tylko czasami, a może i częściej, to mnie nie ma w domu…
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz