sobota, 14 sierpnia 2010

dziecięctwo

Kardynał Józef Ratzinger w 1983 roku mówił:
[...] jeżeli, w nauczaniu Jezusa, dzieciństwo zajmuje tak niezwykłe miejsce, to dlatego, że odpowiada głęboko Jego najbardziej osobistej tajemnicy, Jego usynowieniu. Jego największą godnością, która odsyła do Jego boskości, nie polega w gruncie rzeczy na mocy, którą mógł dysponować; ona opiera się na swoim bycie skierowanym w stronę innego: Boga Ojca. Niemiecki egzegeta, Joachim Jeremias słusznie powiedział, że bycie dzieckiem według Jezusa oznacza naukę mówienia: „Ojcze”.

Dopuśćcie dzieci [...] do takich bowiem należy królestwo niebieskie. Mt 19,14n

Dopuścić także dziecięctwo w sobie! Przyjść do Jezusa, przyjść do Ojca z całą szczerością.
Coś dziś z tego się udało w sakramencie pojednania. :)

Połóż Panie, ręce swoje na moje życie, też na moich bliskich.
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz