piątek, 20 sierpnia 2010

na miłości zawieszone jest Prawo

"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy". Mt 22,37-40

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo... Greka mówi dosadniej: na tych dwóch przykazaniach zawieszone jest całe Prawo...

Wniosek prosty: jeśli nie kochasz, to wszystkie działania są nijakie.

p.s.
Bardzo osobiście dotknął mnie dziś dialog Pana Oblubieńca i Kościoła Oblubienicy.
U Ez 37,1nn dwa razy pada z ust Pana określenie "ludu mój". Takie to czułe.
W wersecie przed Ewangelią Eclesia śpiewa:
"Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami..."

"Mój" - to zobowiązuje... w obie strony...
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz