niedziela, 29 sierpnia 2010

będziesz szczęśliwy

...kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć... Łk 14,13-14

Tak sobie myślę, że wiele jest działania w moim życiu, które zmierza ku temu, by inni odpłacili mi miłością.
A Jezus mówi mi dziś: kochaj bezinteresownie. Po prostu kochaj! I będziesz szczęśliwy.

Wierzę Jezusowi, bo doświadczam tego szczęścia, kiedy pozwalam sobie na prawdziwą pokorę. Trzeba na nią pozwalać częściej... :) - będzie więcej szczęścia w życiu.

Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański dziś powiedział:

...Przypowieść w najgłębszym swym znaczeniu każe nam także myśleć o pozycji człowieka względem Boga. „Ostatnie miejsce” może bowiem przedstawiać sytuację ludzkości zdegradowanej przez grzech, sytuację, którą rozwiązać może jedynie wcielenie Syna Jednorodzonego. Dlatego sam Chrystus „zajął ostatnie miejsce na świecie – krzyż – i właśnie z tą radykalną pokorą odkupił nas i nieustannie nam pomaga.” (encyklika „Deus Caritas est”, 35)...
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz