niedziela, 1 stycznia 2023

1 I, wczoraj i dziś, i na wieki

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. (antyfona na Komunię)

Modliłam się rano tekstami z mszaliku, treściami liturgicznymi. I bardzo mnie ujęła zacytowana wyżej antyfona na Komunię. Po prostu uświadomiła mi, że lata latami, że cyfry w liczeniu lat się zmieniają, ale jest coś - jest Ktoś - Kto nie zmienia się na wieki. Jego miłość jest pewna. Jego zbawienie wczoraj i dziś, i na wieki.

Siedziałam sobie przy tym, który JEST i syciłam się Jego imieniem - JEZUS - Jahwe jest zbawieniem. Jest nim wczoraj i dziś, i na wieki. Tym imieniem został nazwany zanim począł się w łonie Maryi: "...Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki" Łk 2,21.

3 komentarze: