środa, 18 października 2017

17 X, oto was posyłam

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Łk 10,1-9

Ten obraz rozesłania jakoś głęboko mi dziś w sercu się wyrył.
Jakim kluczem Jezus wyznaczył tych po dwóch? Czy szli z gotowością? Te i inne pytania w medytacji się rodziły.
Zobaczyłam wśród tych uczniów i siebie. I uświadomiłam, że posyła tam, dokąd sam przyjść zamierza. To On tu jest najważniejszy, On jest Panem życia i historii, On dotyka serca ludzkiego, by ludzkie serce (by moje serce) obdarowane miłością było sercem apostolskim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz