poniedziałek, 9 października 2017

9 X, co mam czynić?

Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Lk 10,25n

Fot. Nasz śp. Ojciec Założyciel dobrze ujął naszą mentalność zasługiwania i perspektywę życia wiarą.

1 komentarz: