czwartek, 2 września 2010

na Twoje Słowo

"Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Łk 5,5

Lecz na Twoje słowo... Ile razy poszłam nie za swoją mądrością lecz za Twoim Słowem - tyle razy to były udane wybory.

Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny". [...] Lecz Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". Łk 5,8n

Będziesz łowił, ale też nie swoją własną mocą... Nie zapomnij!
To Słowo wzmacnia mnie i przygotowuje do zadania powierzonego mi przez przełożonych.

Ludolf z Saksonii:
...Słowo Boże podobne jest do haczyka rybaka. Podobnie jak haczyk nie łapie ryb, jeśli najpierw ona go nie złapała, także słowo Boże nie łowi człowieka na życie wieczne, jeśli to słowo najpierw nie przeniknęło jego umysłu. Odtąd będziesz łowił ludzi. Odtąd, to znaczy po tym, co się wydarzy, po świadectwie twej pokory powierzone zostanie ci zadanie łowienia ludzi. Bo pokora ma moc przyciągania, a żeby rozkazywać innym dobrze jest wiedzieć, że nie należy chlubić się swoją mocą.
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz