piątek, 26 sierpnia 2022

26 VIII, Jasna Góra

...Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, 
radością jest całej ziemi. [...]
Rozważamy Boże, Twoją łaskawość 
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja 
sięga po krańce ziemi... Ps 48

Chciałabym i modlę się o to, by przez Maryję, wszystkie nasze góry były... nie ciemne, tylko jasne.

1 komentarz: