sobota, 19 marca 2022

19 III, pozwolić się prowadzić Duchowi

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło... (Mt 1, 16.-24)

Patrzę dziś na św. Józefa i rodzi się modlitwa za siebie i za innych, by pozwolić się prowadzić Duchowi. Bo nie tylko Maryja, która została osłonięta Duchem Świętym i wiedziała, że Bóg czyni rzeczy niemożliwe, ale też św. Józef poprzez zaufanie pozwolił się poprowadzić Duchowi Bożemu. Jawi się jako człowiek otwarty na nowość Boga.

Podzielę się treściami z książki F-X Durrwella "Ojciec. Bóg w swoim misterium", wydana w 2000 roku. Znalazłam niedawno notatki, które publikuję"

... Poznanie Boga wiąże się z wysiłkiem powtórzenia poruszeń właściwych życiu samego Boga. Jezus wprowadza ludzi w znajomość Ojca różnymi drogami. Mówi, działa, przede wszystkim oraz ponad wszystko JEST Synem. W ten sposób opowiada On Boże misterium. Żeby wierzyć w Syna Bożego, trzeba Go spotkać jako Syna Bożego. 
... Nie ma synostwa Bożego bez chwały. Emanował od Niego niewidzialny blask - światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka J 1,9. 
... Słowo ABBA jest odpowiedzią, ponieważ dziecko zwraca się tak do tego, który poprzez swoją pełną miłości i dającą bezpieczeństwo obecność pozwala dziecku poznać się jako ojciec.
Dziecko wcześniej woła "tatusiu", niż nazwie siebie jego synem.
Jezus to, kim sam jest, wyraża w inwokacji "Abba". Jest skierowany ku Ojcu, w tej relacji zna siebie.
Jezus rozpozna siebie w dziecku i zaproponuje uczniom dziecko jako wzór...

Fot. św. Józef z Jezusem ze strony pl.pinterest.com. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz