niedziela, 16 sierpnia 2020

16 VIII, pół wieku chrześcijaństwa we mnie

16 sierpnia, XX Niedziela Zwykła... Tak też było 50 lat temu :), a dla mnie to ważne, bo to data mojego chrztu.
Przywołam sobie teksty liturgiczne, które przypadają na dziś, bo nimi modlił się Kościół też w dniu mego chrztu.

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 84 (83), 10-11: 
Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, * i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. * Jeden dzień w przybytkach Twoich * jest lepszy niż innych tysiące. 
KOLEKTA 
Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, + wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, *otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. 
MODLITWA NAD DARAMI 
Panie, nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną Ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana; + przyjmij je łaskawie * i daj nam siebie samego w Twoim Synu
ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ps 130 (129), 7:
U Pana jest łaska, * u Niego obfite odkupienie. 
MODLITWA PO KOMUNII
Boże, Ty przez ten Sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, + pokornie Cię prosimy, * abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale

Z Bożego Słowa biorę do siebie m.in. też to, że jest we mnie Izrael i pogaństwo... (w kontekście kananejki i misji Jezusa do narodu żydowskiego). Modliłam się dziś o serce pokorne, otwarte i pojemne na obfitość łaski... jak też na jej okruchy.

4 komentarze: