środa, 14 marca 2018

14 III, ... za więź synowską

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu...". (J 5,17-30)

Bardzo lubię słuchać, kiedy Jezus mówi o Ojcu i o ich wzajemnej relacji. 
Dzisiaj dziękowałam Jezusowi za Jego więź synowską z Ojcem, za Jego oddanie, za posłuszeństwo woli Ojca, za zaufanie woli Ojca.
Wiem też, że do takiej więzi jestem zaproszona (od chrztu). Wielki post i zbliżająca się Wigilia Paschalna daje wiele możliwości, by tę więź pogłębić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz