sobota, 14 listopada 2009

czy znajdzie wiarę?

Czy Jezus znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?... por. Łk 18,8
Dość często łączę wiarę z łaską i tak pewnie jest: wiara jest łaską, czy nawet darem teologalnym wlanym na chrzcie. Ale tak podchodząc do sprawy, wciąż to ON odpowiada za brak wiary czy jej rozwój. A przecież to dialogiczna postawa! Co więc z mojej strony? Jak jest moja odpowiedzialność?
Czy ja sama szukam wiary w sobie, jak owa kobieta ewangeliczna szukająca zgubionej drachmy?... Czy odnalezienie wiary w swym sercu jest tak ważne, jak dla pasterza zgubiona owieczka, za którą idzie zostawiając inne 99?... Czy potrafię zostawić te inne 99 spraw a szukać i zadbać o wiarę?
Wiem (!) , jeśli o wiarę będę zabiegać, to otrzymam odpowiedź o wiele bardziej skuteczną niż ta, co otrzymała dzisiejsza natrętna wdowa ;).
Jezu, chcę byś odnalazł wiarę na ziemi, byś ją odnalazł w każdym moim czynie...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz