poniedziałek, 2 listopada 2009

wierni w miłości

"...Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych..." Mdr 3, 1-9.
Pan uczy zaufania cierpliwie i powoli. "Wierność w miłości" - to dopiero cnota nad cnotami! Obyśmy wytrwali.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz