piątek, 16 września 2022

16 IX, idziemy razem

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia (Łk 8, 1-3).

Odnajduję się w tej Ewangelii... ;)
Idziemy razem.
Wolność, wdzięczność i posługa - to dary, to postawy, to prawda autentycznej relacji z Jezusem i braćmi (siostrami). 

Fot. zdjęcie z s. Michaelą Rak i s. Marzeną, chyba z zeszłego roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz