środa, 21 września 2022

21 IX, powołanie nasze

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Ef (4,1-13)

W dniu św. Mateusza Kościół czyta fragment Listu do Efezjan. Jest tu zawarta istota powołania chrześcijańskiego. Jest tu cała plejada możliwości zadań. Jest jedno Źródło. 
Jest cudownie ukazana hojność Ducha a zarazem jedyny właściwy kierunek rozwoju - do miary wg Pełni Chrystusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz