czwartek, 30 czerwca 2022

30 VI, zelżywością napełniane

... A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni... (Mt 9, 1-8)

Serce Jezusa zelżywością napełnione (napełniane), zmiłuj się nad nami.

1 komentarz: