poniedziałek, 8 czerwca 2020

8 VI, święta Jadwiga

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni... Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie... (Mt 5,1-12)

Dziś święto patronki mojej Wspólnoty - św. Jadwigi Królowej. 
Kiedy słucham błogosławieństw i drugim uchem słucham litanii do św. Jadwigi autorstwa Hallera, to brzmią mi słowa; "przez potwarze doświadczana, módl się za nami".
Każdy ma swój krzyż, albo raczej, każdy ma swoje cierpienie, które może przyjąć jako krzyż. Jeśli się przyjmie, to i łaska niesienia będzie dana. Wraz z Tym, który przeszedł przez Krzyż do zmartwychwstania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz