czwartek, 16 listopada 2017

16 XI, opieki Maryi

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. (Łk 17,20-25)

Jest Królestwo Boże pośród nas też. Jest w nas, kiedy otwieramy się w zaufaniu na Boga i na drugiego człowieka.
Jest pośród nas, kiedy zwyciężamy egoizm i tracimy bezinteresownie swoje [życie]. Jest miłością pośród nas. Jest. Choć czasem go (królestwa) nie dostrzegamy, bo jest niehałaśliwe, zwyczajne, pokorne.
Dziś wspomnienie Maryi Matki Miłosierdzia. Jej opieki też czasem nie dostrzegamy. A może nawet wydaje się nam naturalna. I jest naturalna z Jej strony, bo jest Matką naszą, ale z naszej strony niech dozna wdzięczności dziś. Jestem dziś sercem i duchem w Ostrej Bramie.
Kiedyś więcej o mej Maryi - Wielkiej Kangurzycy :) - pisałam. Można TUTAJ KLIKAJĄC o tym przeczytać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz